Rust børn og unge til at have det godt: Vi fremmer børns trivsel og forebygger mobning bedst, når vi har fokus på at styrke rummeligheden i børnenes fællesskaber. Det viser nyere forskning.
01-06-2016

Sex & Samfund skal styrke børns trivsel og læring sammen med skoler og forældre

Vi skal satse på børns fællesskaber, hvis vi vil fremme børns trivsel, styrke læring og forebygge mobning. Sådan lyder det fra Sex & Samfund, der med Destination Trivsel har lanceret en nytænkende undervisningsindsats, der henvender sig til både forældre og skoler.

- Børn, der har selvværd og selvtillid, er børn, der trives i deres hverdag. Børn, der trives, lærer bedre, og de er bedre til at mestre de store og små udfordringer, som livet giver.

Sådan siger Marianne Lomholt, national chef i Sex & Samfund, i anledning af Destination Trivsels lancering.

- Børn, der er bange for, at de ikke har nogen at lege med i frikvarteret, har svært ved at koncentrere sig om undervisningen og at lære, siger hun.

Destination Trivsel er en nytænkende og forebyggende indsats, der henvender sig til både skole og forældre. Indsatsen skal bidrage til at skabe stærkere børnefællesskaber og styrke børn og unges trivsel og positive selvopfattelse. I sidste ende skal det være med til at reducere mobning.

Er du forældre: Se film og forældreråd

Rummelige børnefællesskaber
Indsatsen bygger på nyere forskning, der viser, at vi fremmer børns trivsel og forebygger mobning bedst, når vi fokuser på at styrke rummeligheden i børns fællesskaber – ikke når vi fokuserer på det enkelte barn, der mobber eller bliver mobbet.

- Den viden skal vi have omsat til undervisningspraksis og til noget, som også forældre kan lade sig inspirere af, siger Marianne Lomholt.

Er du underviser: Hent det gratis Destination Trivsels-materiale her! 

Trivsel via skolens fag
Hun glæder sig over, at der ude på skolerne i dag er et stærkt fokus på trivsel. Men det er typisk indsatser, som lærerne skal finde tid til uden for de obligatoriske fag fx i form af temadage eller flexdage. Med Destination Trivsel kan skolerne lægge trivselsindsatsen direkte ind i fagene:

- Der er en vigtig pointe, for der er stærke potentialer i at styrke børn og unges trivsel via skolens fag. Det er i fagene, at eleverne møder forskellige forestillinger om sig selv og hinanden.

- Meget mobning er bundet op på køn og krop og på forestillinger om, hvordan man skal se ud, og hvordan man skal være. Hvis vi vil rykke ved de fastlåste opfattelser, som mange børn og unge har af sig selv og hinanden, skal undervisningen tilbyde mangfoldige fortællinger om køn, krop og seksualitet.

- Det kan for eksempel ske via den litteratur, der læses i dansk, og i de fremstillinger af kroppe i kunstværker, som der arbejdes med i billedkunst, siger Marianne Lomholt.

Film til forældrene i skole/hjem-samarbejdet
Destination Trivsels forældredel indeholder tre film. Filmene handler om forhold, som har en stor betydning for børn og unges trivsel: Ensomhed, den måde vi taler til hinanden på og livet på sociale medier. Hver især tilbyder de inspiration til, hvad man som forældre kan gøre i forhold til at styrke sine børns trivsel.

- Vi har udarbejdet filmene, så de både kan ses af den enkelte forældre og kan bruges i skole/hjem-samarbejdet som oplæg til diskussion på et forældremøde på skolen, siger Marianne Lomholt.

Se film og forældreråd på sexogsamfund.dk/filmdestinationtrivsel.

En forebyggende indsats
Samtidig kan skolerne inddrage Destination Trivsel i arbejdet med at leve op til folkeskolereformens nye, nationale mål om styrket trivsel hos eleverne.

- Det er en spændende og lovende udvikling. Vi er stolte af at have fået en så central rolle i arbejdet med at styrke børn og unges positive selvopfattelse, trivsel og livskvalitet og med at inspirere kommuner og skoler til at skabe de bedst mulige betingelser for trivsel og læring og forebygge mobning, siger Marianne Lomholt.

 

  • Destination Trivsel tilbyder undervisningsforløb og materialer til grundskolens fag dansk, billedkunst, historie, samfundsfag og idræt målrettet henholdsvis 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. Forløb og materialer tager udgangspunkt i de fem temaer ’sprog’, ’normer & mangfoldighed’, ’krop & bevægelse’, ’ensomhed’ og ’sociale medier’.
  • Alle undervisningsforløb og materialer i Destination Trivsel lever op til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings obligatoriske krav og rammer til fagene (Fælles Mål). 
  • Destination Trivsel er udviklet af Sex & Samfund i partnerskab med Danske Skoleelever, Skole og Forældre, Skolelederforeningen, Call me, Aarhus Kommune, Aalborg Kommune, Holstebro Kommune og Københavns Kommune. 
  • Destination Trivsel finansieres af en tre-årig bevilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
  • En række skoler landet over har en særlig plads i det store projekt: Det drejer sig om Mejrup Skole og Borbjerg Skole i Holstebro Kommune, Sofiendalskolen, Svenstrup Skole og Tornhøjskolen i Aalborg Kommune og Bavnehøjskolen og Åby Skole i Aarhus Kommune. De har enten allerede afprøvet undervisningsforløbene, er i gang med det eller skal til det. Deres erfaringer indgår i arbejdet med at videreudvikle Destination Trivsel.

 

Vil du støtte vores arbejde for børn og unges sundhed og trivsel?

Du kan støtte vores arbejde på flere måder - for eksempel ved at blive medlem. Det koster 125 kr. årligt (75 kr., hvis du er studerende eller pensionist).

Læs mere om støttemåder her