Et positivt syn på sex og seksualitet

 

Seksualitet er for de fleste mennesker en dejlig og berigende del af livet – både som børn, unge, voksne og ældre. Men sex og seksualitet udtrykkes og udleves forskelligt. Seksualitet er dynamisk og udvikler og forandrer sig gennem hele livet. Dette udgangspunkt mener Sex & Samfund også bør være den grundlæggende ramme for seksualundervisningen til unge. 

Baseret på de seksuelle og reproduktive rettigheder[1] mener Sex & Samfund, at unge har ret til deres seksualitet. Unge har uanset deres køn, seksuelle referencer, krop, udseende, etnicitet og funktionsevner en grundlæggende ret til at udleve, tale om og udforske deres seksualitet, uden at det forbindes med noget skamfuldt eller forbudt.

Et positivt blik på sex betyder blandt andet, at man i undervisningen omtaler seksuelle praksisser som eksempelvis vaginalt samleje, analsex og oralsex, som ligestillede med helt samme nydelsespotentiale. At man omtaler forskellige seksualiteter som ligeværdige og lige oplagte.

Den positive tilgang betyder ikke, at man som underviser skal undlade at tale om de udfordringer og problematikker, der knytter sig til seksualitet og sex. Men det betyder, at man skal træffe et valg om at sætte et positivt fokus på seksualitet og trivsel gennem de fortællinger, eksempler, billeder, illustrationer og øvelser, der anvendes. Den positive tilgang betyder også, at man godt må grine og bruge humor i undervisningen, men uden at man ekskluderer eller udstiller andre.

 

[1] De seksuelle rettigheder er formuleret af den internationale organisation IPPF (International Planned Parenthood Federation), som Sex & Samfund er medlem af. Rettighederne tager udgangspunkt i FNs Menneskerettighedserklæring og Børnekonventionen, som Danmark har underskrevet. Læs mere om rettighederne på www.ippf.org (Sexual rights: an IPPF declaration).

Baggrund og undersøgelser

Find litteratur til undervisere på ungdomsuddannelser - inklusiv en kortlægning af ønsker til og behovet for seksualundervisning på ungdomsuddannelserne her

Uge Sex på ungdomsuddannelser

Find undervisningsforløb og materialer på  www.underviserportal.dk  

Film, quizzer og spil

Find film, spil og quizzer til undervisningen på www.sexlinien.dk/ugesex.

Bestil undervisning

Sex & Samfund tilbyder seksualundervisning til elever på ungdomsuddannelser.

For yderligere information om Sex & Samfunds undervisning til unge efter grundskolen og på ungdomsuddannelser kontakt: 

Projektleder
Anneline Sandø
Tlf.: 35 20 91 22
Mail:
als@sexogsamfund.dk