Seksualundervisning på ungdomsuddannelserne

 

Sex, krop og køn er en fundamental del af unges liv. Det er i ungdomsårene, at de fleste gør sig deres første seksuelle erfaringer. Risikoen for at blive smittet med en sexsygdom er også størst i netop disse år.

Undersøgelser peger på, at der er behov for undervisning om seksualitet, køn, krop, rettigheder og seksuel sundhed til elever på ungdomsuddannelser. 

Unge efterlyser også selv dialog med voksne sparringspartnere om disse emner. Sundhedsstyrelsen anbefaler ligeledes i Forebyggelsespakken om seksuel sundhed, at kommuner tager initiativ til at styrke seksualundervisningen på ungdomsuddannelser.

Alderssvarende undervisning om seksualitet, krop, køn, digitale medier, rettigheder og seksuel sundhed tilbyder en tryg ramme, der giver unge mulighed for at reflektere, diskutere og tilegne sig viden og redskaber til at tage vare på sig selv og andre i relation til seksualitet, sundhed, trivsel og rettigheder. 

 

Gymnasie, erhvervsuddannelse eller produktionsskole?

Der er stor forskel på, om unge modtager seksualundervisning på ungdomsuddannelsen. Selv om der heller ikke findes formelle obligatoriske rammer om undervisning i seksualitet, krop og køn og seksuel sundhed på alle uddannelser, er der flere gode muligheder for at inddrage disse emner i undervisningen på de forskellige ungdomsuddannelser. I menuen til venstre kan du læse mere om rammer og muligheder for alderssvarende seksualundervisning på gymnasier, erhvervsuddannelser og produktionsskoler, egu og STU.

 

Undervisningsforløb til ungdomsuddannelser

På Sex & Samfunds undervisningsportal findes undervisningsforløb og undervisningsmaterialer. Materialerne dækker forskellige temaer som seksualitet, køn, krop, sociale medier, rettigheder, porno etc. og er målrettet de forskellige ungdomsuddannelser, fag og tidsrammer.

Sex & Samfund anbefaler også at tilmelde sig Uge Sex for ungdomsuddannelser. Uge Sex tilbyder gratis undervisningsmaterialer, som gør det nemt for dig at tilrettelægge og gennemføre undervisning i seksualitet og sundhed med afsæt i relevante fagmål. Se mere om Uge Sex-kampagnen her.

 

Tilgange, principper og metoder

Sex & Samfunds tilgang til seksualundervisning er baseret på en mangeårig erfaring med seksualundervisning til forskellige målgrupper af børn og unge. I menuen til venstre under Tilgange, principper og metoder finder du Sex & Samfunds undervisningsprincipper samt pædagogiske og didaktiske anbefalinger om at skabe en tryg ramme for undervisningen og anlægge et normkritisk og positivt blik på sex, seksualitet, krop og køn i undervisningen til unge.

 

Baggrund og undersøgelser

Find relevant litteratur og undersøgelser om unge, seksualitet, køn og krop og seksualundervisning på ungdomsuddannelser her.

Uge Sex på ungdomsuddannelser

Find undervisningsforløb og materialer på  www.underviserportal.dk  

Film, quizzer og spil

Find film, spil og quizzer til undervisningen på www.sexlinien.dk/ugesex.