Skolernes Trivselsdag


Skolernes Trivselsdag er en national mærkedag for trivsel i skolen, der afholdes hvert år den første fredag i marts. Brug dagen til at arbejde for trivsel og imod mobning i klassefællesskabet.

Sammen om sundhed og trivsel: Formålet med sundheds- og seksualundervisning er blandt andet at styrke elevernes kompetencer til at fremme sundhed og trivsel for dem selv og andre.

Undervisningen er dermed et vigtigt element i forebyggelse af mistrivsel og fremme af både mental, fysisk og seksuel sundhed hos børn og unge.

Idéer til aktiviteter
I 2015 satte Sex & Samfunds undervsiningskampagne Uge Sex særligt fokus på fælleskabers betydning for sundhed og trivsel. 

I den forbindelse udkom et temaforløb om sundhed og trivsel til indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen

Det er oplagt at markere trivselsdagen med øvelser fra forløbene.

Forløbene kan finde på underviserportal.dk.

Destination trivsel

Destination trivsel er Sex & Samfunds partnerskab med Skolelederforeningen, Danske Skoleelever, Skole og Forældre, Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Aalborg Kommune, Holstebro Kommune og Call me.

 

I april 2016 udgiver Destination trivsel femten nye læringsforløb, der viser hvordan et trivselsperspektiv kan integreres systematisk i faglige forløb i dansk, idræt, billedkunst, historie og samfundsfag. Fem af forløbene er udviklet til indskolingen, fem er udviklet til mellemtrinnet og fem er udviklet til udskolingen. Alle forløbene vil være tilgængelige på underviserportal.dk i april 2016.

 

I Destination trivsel udkommer desuden tre film, der er udviklet til brug i skole-hjem samarbejdet. I filmene fortæller forældre til børn i skolealderen om deres overvejelser om at tale med deres børn om ensomhed, sprog og sociale medier. Filmene vil ligeledes være tilgængelige på underviserportal.dk i april 2016.

 

Film: Det trygge rum

Sex & Samfund har udviklet to korte film, der indeholder vigtige pointer til dig som underviser om elevernes trivsel, mangfoldighed og seksualundervisning.

Se film om mangfoldighed og det trygge rum i seksualundervisning

 

Om Trivselsdagen

Skolernes Trivselsdag er opstået i kølvandet på vedtagelsen af Trivselserklæringen, som den 10. marts 2004 blev underskrevet af alle hovedaktører på skoleområdet.

Læs mere hos dcum.dk