Mistanke om seksuelle overgreb

 

Du skal reagere, hvis du har en mistanke om, at dit barn har været udsat for et seksuelt overgreb fra en voksen eller andre børn eller unge. Eller hvis du er bekymret for, at dit barn selv udsætter andre for seksuelle grænseoverskridelser.


Som forælder kan man være usikker på, hvad der er almindelig seksuel adfærd i forhold til et barns alder. 

 

Der findes ikke entydige tegn og signaler på, at et barn eller en ung har været udsat for et seksuelt overgreb. Der kan være tale om både sociale og adfærdsmæssige signaler såvel som fysiske og psykiske.

 

Derfor er det vigtigt at inddrage professionelle, der kan hjælpe med at afgøre og eventuelt igangsætte den relevante hjælp til dit barn.

 

Hvis dit barn siger eller gør noget, som bekymrer dig, skal du regere på det og kontakte dit barns pædagog, lærer, sundhedsplejerske eller læge, der kan hjælpe dig videre. 
 

Find viden og henvisninger til hjælp

SISO
SISO er det nationale videnscenter under Socialstyrelsen for sociale indsatser ved seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold mod børn. SISO har blandt andet en anonym telefonrådgivning. Læs mere her

JANUSCENTRET
JanusCentret er en klinik for psykologisk udredning, behandling og mediation (konfliktmægling). Formålet er at forebygge seksuelle overgreb mod børn ved så tidligt som muligt at gribe ind i forhold til børn og unge, der udviser seksuelt bekymrende adfærd. Centret tilbyder endvidere behandling til børn og unge, der har været ofre for seksuelle overgreb. Læs mere her

CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE
Center for Voldtægtsofre er en åben, akut modtagelse for kvinder og mænd, der er blevet udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb. Center for Voldtægtsofre i Aarhus og Center for Seksuelle Overgreb i København danner desuden et nationalt videnscenter om voldtægt. Her gennemføres forskningsprojekter og arbejder for at øge den kundskab og viden, der findes om seksuelle overgreb. Læs mere her

OFFERRÅDGIVNINGEN
Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som vold, voldtægt, uheld og dødsfald. Offerrådgivningen samarbejder medpoliti, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse. Der ydes personlig eller telefonisk rådgivning, og hjælpen er gratis. Offerrådgivning er ikke behandling eller terapi, men vigtig mental førstehjælp og en hjælp til at komme videre. Læs mere her


Tal om krop og følelser

Som forælder spiller du en vigtig rolle i forhold til at lære dit barn om krop, følelser, seksualitet og grænser.
Få råd og inspiration til, hvad du kan tale med dit barn om på de forskellige alderstrin, hvordan I kan tale om det på en rar måde, og hvorfor det er vigtigt. Læs mere her

Sexlinien for Unge

Sexlinien for Unge er Sex & Samfunds anonyme telefon- og onlinerådgivning om seksualitet, sex, prævention, abort, graviditet, køn, krop, pubertet, lyst, den første gang og meget andet. Læs mere her